VTA Micro Turbine

Mikroturbiny

Czyste, wygodne i niewymagające: turbiny generujące prąd z biogazu

Firma VTA zrewolucjonizowała kogenerację ciepła i energii elektrycznej w oczyszczalniach ścieków, wprowadzając na rynek produkt MicroTurbine™.

Ta innowacyjna jednostka producenta Capstone otwiera całkiem nowe możliwości w zakresie wykorzystania biogazu, zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia.
Turbiny o mocy 30, 65 i 200 kWel doskonale nadają się do oczyszczalni ścieków dowolnej wielkości. Niskie koszty konserwacji, ekstremalnie niski poziom emisji gazów spalinowych i hałasu oraz mała podatność na zmienną jakość gazu są decydującymi walorami przemawiającymi za MicroTurbine w porównaniu z blokowymi elektrowniami termicznymi. Te kompaktowe systemy są sprawdzone, przetestowane i absolutnie niezawodne.
Mikroturbiny można bez trudu zintegrować z istniejącymi procesami oczyszczalni i zainstalować je wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Podstawą rozwoju mikroturbiny były przemysł turbosprężarek i przemysł lotniczy. Podobnie jak w przypadku napędów pomocniczych w samolotach, prąd jest wytwarzany przez szybkobieżny generator z magnesem trwałym, który jest pozbawiony mechanicznej przekładni. Dzięki zastosowaniu bezobsługowego łożyskowania pneumatycznego można całkowicie zrezygnować ze środków smarowych.

 

Powietrze spalania przepływa przez generator do mikroturbiny, chłodzi ją, a następnie jest sprężane w sprężarce do około 4 barów. W komorze spalania następuje domieszanie i spalanie paliwa. Gorące gazy spalania są rozprężane w turbinie i w ten sposób napędzają sprężarkę i generator. Dzięki rekuperacji (podgrzewanie powietrza przez gorące spaliny) możliwe jest osiągnięcie sprawności elektrycznej na poziomie od 26 do 33%.

 

Magnes trwały znajduje się bezpośrednio na wale napędowym turbiny, przez co generator jest napędzany z tą samą prędkością obrotową co turbina (do 96 000 obrotów na minutę). Wytworzony w ten sposób prąd przemienny (1600 Hz) jest prostowany w elektronicznym układzie mocy turbiny, a następnie przekształcany z powrotem do postaci prądu przemiennego (50 Hz / 400 V). Nie jest do tego potrzebna własna regulacja częstotliwości, ponieważ zapewnia ją sieć. Dzięki temu turbina pracuje zawsze synchronicznie z siecią.

Niskie koszty eksploatacji i brak materiałów eksploatacyjnych

Wysoka trwałość i dostępność (częstotliwość przeglądów: 8000 roboczogodzin)

Bardzo niskie emisje i zdatność do użytku z biogazem o niskiej zawartości metanu

Przekładnie elektroniczne i brak potrzeby stosowania zewnętrznego układu synchronizacji

Może działać autonomicznie

Zdolność pracy pod obciążeniem częściowym od 0 do 100%

Brak wibracji (hałas materiałowy, budynki)

Spaliny mają temperaturę około 300°C i mogą być wykorzystywane do kogeneracji (lub chłodzenia)

Możliwość stosowania różnych paliw (gaz gnilny, biogaz, gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy, nafta)

Obszarami zastosowania mikroturbiny VTA jest kogeneracja, czyli wytwarzanie prądu i ciepła, oraz połączenie z chłodziarką absorpcyjną.

Zawartość metanu musi wynosić od 30 do 100%.

Dzięki technice rekuperacji można osiągnąć sprawność elektryczną od 26 do 33%.

W momencie uruchomienia mikroturbina pobiera energię z sieci, więc sama się synchronizuje i podczas działania dostarcza taki sam prąd jak ten, który znajduje się w sieci.

Mikroturbiny Capstone wytwarzają prąd zmienny 400 V 50 Hz.

Mikroturbinę można różnymi metodami przerobić na agregat prądotwórczy zasilania awaryjnego.

Częstotliwość przeglądów mikroturbiny wynosi 8000 roboczogodzin lub 1x rocznie (moduł sprężarki co 4000 roboczogodziny).

Mikroturbinę można bez problemu ustawić na wolnym powietrzu.

Die Emissionen der MicroTurbine sind extrem gering, da sie -im Gegensatz zu Industriegasturbinen - mit höheren Luftüberschüssen (Lambda 6-8) und relativ geringem Brennkammerdruck betrieben wird. Das senkt die die Brennkammertemperaturen (800-900 °C) und bewirkt somit geringe NOx-Emissionen (<10 ppm bezogen auf 15 % O2), die mit keiner vergleichbaren Technologie erreicht werden.
This website uses Cookies. Cookies are beeing used for user guidance and web analyses. Cookies help us to make this site more convenient and with a better userbility, Imprint