Dezintegracja osadów ściekowych

Ultradźwiękowa dezintegracja osadów ściekowych (GSD)

Mniej osadów. Więcej gazu. To się opłaca.

Niewielkie nakłady — znacząca poprawa procesu fermentacji

Proces dezintegracji, czyli niszczenia struktur komórkowych osadu nadmiernego, oferuje ogromny potencjał do optymalizacji pracy linii osadowej oczyszczalni ścieków i klucz do znaczącego obniżenia kosztów jej eksploatacji.
Przeprowadzone na wielu oczyszczalniach ścieków w różnych krajach badania wykazały, że około 50% wszystkich komór fermentacyjnych nie pracuje prawidłowo i nie osiąga właściwych efektów technologicznych, w postaci stopnia rozkładu materii organicznej i produkcji biogazu. Stan ten można zmienić stosując opracowaną i opatentowaną przez VTA Technologie GmbH technologię ultradźwiękowej dezintegracji przeciwprądowej GSD.
Struktury komórkowe osadów nadmiernych są niszczone pod działaniem fal ultradźwiękowych, podczas przepływu strumienia osadów zagęszczonych przez reaktor VTA GSD.

Animacja wideo VTA GSD

Wysoka trwałość - żywotność wykonanych ze specjalistycznego stopu tytanu oscylatorów to ponad 5 lat ciągłej eksploatacji  (ponad 45 000 roboczogodzin).

Elastyczność i szeroki zakres regulacji wkładanej do procesu energii, a tym samym stopnia lizy dezintegrowanego osadu.

Energooszczędność— wysoki stopień lizy przy niskim zużyciu energii elektrycznej.

Brak problemów z zapychaniem i koniecznością płukania reaktora - najmniejszy otwór przelotowy ma wymiar DN 80.

Brak konieczności wstępnego przygotowania osadów - inne dostępne na rynku technologie dezintegraji wymagają uprzedniego rozdrobnienia osadów, a zatem energochłonnych maceratorów.

Instalacja bezciśnieniowa, a zatem bezpieczna w eksploatacji. Jej włączenie w istniejący ciąg linii osadowej oczyszczalni ścieków nie wymaga budowy dodatkowych obiektów, ani przeróbek budowlanych.

Najwyższa jakość i niezawodność - do produkcji instalacji GSD stosowane są sprawdzone w warunkach oczyszczalni ścieków podzespoły najlepszych i uznanych producentów.

Reaktory GSD nie wymagają płukania, ani innych zabiegów konserwacyjnych poza optyczną kontrolą.

Najnowocześniejsze systemy sterowania, wizualizacji i kontroli procesu, włącznie z modułem teleserwisowym do bezpośredniej łączności z serwisem VTA i diagnostyki on-line.


Zagęszczone osady nadmierne przepływając przez reaktor VTA-GSD są poddawane działaniu fal ultradźwiękowych, których energia niszczy ich strukturę komórkową i uwalnia łatwo rozkładalną materię organiczną. Ma to następujące skutki:

Wzrost redukcji masy organicznej osadów podczas fermentacji nawet o 25%.

Przyrost produkcji biogazu do 30%.

Nawet o 30 % więcej  własnej, wytwarzanej z biogazu energii elektrycznej.

Mniejsza o 20% masa osadów przeferementowanych i niższe koszty ich utylizacji.

Niższe nawet o 30% zużycie polielektrolitów w procesie mechanicznego odwadniania przy dużo lepszych efektach.

Stabilna praca komór fermentacyjnych i brak problemów z pianą.

Efektywniejsza i stabilniejsza praca reaktorów biologicznych (brak problemów z osadmi wzdętymi i pływającymi, szybsza sedymentacja w osadnikach wtórnych,) dzięki niszczeniu bakterii nitkowatych.

Krótszy czas fermentacji. Tym samym możliwe zwiększenie obciążenia już pracujących komór fermentacyjnych lub zmniejszenie objętości obiektów nowo projektowanych.

Kwestionariusz

By móc odpowiednio do konkretnych potrzeb dobrać wielkość instalacji VTA-GSD i ocenić możliwe do uzyskania efekty technologiczne, potrzebne są nam informacje o Państwa obiekcie, które możecie do nas przesłać na jeden z niżej podanych adresów, wypełniając załączony kwestionariusz (plik Excel kwestionariusza do pobrania).

 

technologie@vta.cc

biuro@eurotech.net.pl

 

Instalacja VTA-GSD może zostać włączona w ciąg technologiczny linii osadowej niemalże każdej oczyszczalni ścieków, bez konieczności budowy nowych obiektów lub przeróbek budowlanych.

Reaktor wraz z pompą nadawy zajmują  około 5 m² / 100 000 RLM. Pomieszczenie nie powinno być niższe niż 2,80 m.

Testy technologiczne z przewoźnym reaktorem GSD wykonywane na miejscu, w rzeczywistych warunkach i na konkretnych osadach, pozwalają precyzyjnie określić, jakich efektów technologicznych można się spodziewać po wprowadzeniu dezintegracji GSD  i jaki potencjał optymalizacyjny ma eksploatowana linia przeróbki osadów.

Dezintegratory VTA-GSD są w stanie skutecznie zmienić strukturę niemalże każdego osadu. Stężenie suchej masy w osadach poddawanych procesowi powinno się mieścić w przedziale 3–6%. Dawka polimerów używana w procesie mechanicznego zagęszczania nie ma dla technologii GSD większego znaczenia.

Technologia VTA-GSD bazuje na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych o częstotliwości 25 kHz, tej samej, jaka jest stosowana w myjkach przemysłowych. Długotrwałe poddawanie osadów działaniu ultradźwięków, rezygnacja z częstotliwości 20 kHz oraz produkcja sonotrod ze specjalistycznego stopu tytanu, pozwoliło wydłużyć dziesięciokrotnie żywotnoś oscylatorów, w porównaniu do innych, dostępnych na rynku urządzeń.

Czas dostawy urządzeń VTA- GSD to około 3 miesiące, gdyż każda instalacja jest projektowana i produkowana pod indywidualne potrzeby konkretnej oczyszczalni.

Dla większości już zrelizowanych instalacji, czas zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych wynosi od dwóch do sześciu lat.

Każda instalacja VTA-GSD jest objęta regularną kontrolą i opieką serwisu fabrycznego w ramach zawieranych z VTA umów serwisowych.

This website uses Cookies. Cookies are beeing used for user guidance and web analyses. Cookies help us to make this site more convenient and with a better userbility, Imprint