Strącanie fosforanów

Skuteczne preparaty strącające do każdego rodzaju ścieków

Kläranlage
Sprawdzone preparaty strącające VTA na bazie żelaza, glinu lub żelazowo-glinowe skutecznie usuwają związki fosforu ze ścieków.
Rozpuszczone w wodzie fosforany są przekształcane w związki nierozpuszczalne i trwale wiązane w formie kłaczków osadu o odpowiedniej strukturze i własnościach sedymentacyjnych.
VTA ponadto jest producentem alkalicznych preparatów strącających przeznaczonych do ścieków o niskim pH, niskiej twardości wody i niskiej zasadowości.
This website uses Cookies. Cookies are beeing used for user guidance and web analyses. Cookies help us to make this site more convenient and with a better userbility, Imprint