Strącanie fosforanów

Skuteczne preparaty strącające do każdego rodzaju ścieków

Kläranlage
Sprawdzone preparaty strącające VTA na bazie żelaza, glinu lub żelazowo-glinowe skutecznie usuwają związki fosforu ze ścieków.
Rozpuszczone w wodzie fosforany są przekształcane w związki nierozpuszczalne i trwale wiązane w formie kłaczków osadu o odpowiedniej strukturze i własnościach sedymentacyjnych.
VTA ponadto jest producentem alkalicznych preparatów strącających przeznaczonych do ścieków o niskim pH, niskiej twardości wody i niskiej zasadowości.
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser und benutzerfreundlicher zu machen. Mehr Infos hier: Imprint