Neutralizacja odorów

H2S nie ma żadnych szans

H2S Sonde Microtonics
Siarkowodór (H2S) jest bezbarwnym, silnie toksycznym i łatwopalnym gazem — a jego przykrego zapachu zgniłych jaj nie da się nie wyczuć. Powstaje on w warunkach anaerobowych, w wyniku niedostatecznego natlenienia ścieków, najczęściej w kanalizacji ciśnieniowej. Działa szkodliwie nie tylko na układ nerwowy człowieka, ale także wywołując korozję niszczy infrastrukturę systemów kanalizacji.
Produkty VTA przeznaczone do neutralizacji odorów w systemach kanalizacji, takie jak „Geruchskiller” Dolomin, nie dopuszczają do powstawania siarkowodoru. Tym samym skutecznie walczą nie tylko z przykrymi zapachami, ale także z korozją.
Najskuteczniej i najtaniej walczy się z odorami stosując najnowszą sondę VTA, przeznaczoną do pomiarów stężenia H2S, a wyposażoną w najnowszej generacji systemy pomiarowe, regulacyjne i sterownicze. Dzięki monitoringowi on-line można nie ruszając się z biura monitorować i zapobiegać tworzeniu się siarkowodoru.
This website uses Cookies. Cookies are beeing used for user guidance and web analyses. Cookies help us to make this site more convenient and with a better userbility, Imprint