Kondycjonowanie osadów

Efektywne odwadnianie to niższe koszty oczyszczania ścieków.

Polymere

VTA ma w swojej ofercie szeroką gamę ciekłych i proszkowych polimerów do odwadniania osadów ściekowych.

Zadaniem polimerowych polielektrolitów jest optymalizacja procesów mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych, jako niezbędnych kroków technologicznych w ich dalszej przeróbce i utylizacji.
Organiczne polimery łańcuchowe mogą być nośnikiem kationowych lub anionowych ładunków, bądź też mieć charakter obojętny. Odpowiednio dobrane do właściwości osadów wywołują ich koagulację i powodują uwalnianie klarownej fazy wodnej, która następnie jest oddzielana od fazy stałej w procesach mechanicznego odwadniania. Im lepsze odwodnienie, tym mniejsza masa osadów i niższe koszty ich dalszej utylizacji .
Najlepszy wybór to wydajne, niezawodne i przyjazne w obsłudze, wysoce zautomatyzowane stacje Eurodos do roztwarzania i dozowania do osadów polielektrolitów polimerowych.
This website uses Cookies. Cookies are beeing used for user guidance and web analyses. Cookies help us to make this site more convenient and with a better userbility, Imprint