Referencje

Dziesiątki zadowolonych klientów. Na całym świecie.

Proekologiczne technologie VTA znajdują zastosowanie na całym świecie: od Hiszpanii po Rosję, od Afryki Północnej po Koreę Południową. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji o technologiach i obiektach referencyjnych VTA prosimy o kontakt z VTA: vta@vta.cc /  +43 7732 4133 lub z jej polskim przedstawicielstwem: biuro@eurotech.net.pl / +48 33 811 60 28.

Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser und benutzerfreundlicher zu machen. Mehr Infos hier: Imprint