Jakość

Kompetencje potwierdzone certyfikatem

VTA jest przedsiębiorstwem wielokrotnie nagradzanym tytułem „Austrian Model Company”. Wyróżnienie to zostało już po raz dziesiąty z rzędu nadane firmie przez gremium Quality Austria (ÖQA, Austriackie Stowarzyszenie na rzecz Promowania Jakości). Wysoka jakość produktów VTA jest ponadto potwierdzona znakiem jakości „Austria Quality Seal”.

 

Centralne biuro austriackiego oddziału „Niemieckiej Rady Ekspertów ds. Technologii Środowiskowych i Infrastruktury” (DEX) jest zlokalizowane w głównej siedzibie firmy VTA w Rottenbach. Dyrektor Generalny VTA, dr inż. Ulrich Kubinger jest członkiem tego prestiżowego organu. VTA jest także członkiem austriackiego Stowarzyszenia Gospodarki Wodno-Ściekowej i Odpadów (ÖWAV) oraz jej niemieckiego (DWA) i szwajcarskiego (VSA) odpowednika.


Austrian Model Company

Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser und benutzerfreundlicher zu machen. Mehr Infos hier: Imprint