Grupa VTA

Grupa VTA

Pełna nazwa VTA to „Verfahrens Technologische Abwasseraufbereitung”, czyli „Technologie Oczyszczania Ścieków”. VTA to znana na świecie austriacka firma, która swoimi innowacyjnymi i zaawansowanymi technicznie produktami wytycza nowe trendy w branży oczyszczania ścieków i inżynierii środowiskowej. Nasze główne priorytety to: optymalne wykorzystanie energii, ekonomika i poszanowanie środowiska naturalnego.

 

Grupa VTA ma swoje stałe oddziały, tzw. spółki-córki w Niemczech, Republice Czeskiej i Szwajcarii, a także przedstawicielstwa w wielu innych krajach Europy i świata. Zatrudnia bezpośrednio około 150 osób, z których 45 pracuje w głównej siedzibie w Rottenbach (Górna Austria).


Kompetencje VTA

Ponad 2000 operatorów komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków w całej Europie i poza nią zaufało doświadczeniu VTA. Mogą oni  liczyć na wsparcie techniczne ze strony wysoko wykwalifikowanych  i doświadczonych specjalistów, m.in.  technologów, chemików i biologów. VTA prowadzi swoją działalność na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech, krajów Beneluksu, Włoch, Francji i Portugalii, a także Polski, Rumunii, Grecji, Turcji, Algierii, Bliskiego Wschodu (Emiraty Arabskie) i Korei Południowej.

Dziesiątki zadowolonych klientów. Na całym świecie.

Proekologiczne technologie VTA znajdują zastosowanie na całym świecie: od Hiszpanii po Rosję, od Afryki Północnej po Koreę Południową. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji o technologiach i obiektach referencyjnych VTA prosimy o kontakt z VTA: vta@vta.cc /  +43 7732 4133 lub z jej polskim przedstawicielstwem: biuro@eurotech.net.pl / +48 33 811 60 28.

This website uses Cookies. Cookies are beeing used for user guidance and web analyses. Cookies help us to make this site more convenient and with a better userbility, Imprint