Dyrektor Zarządzający

Dr inż. h. c. Ulrich Kubinger

DYREKTOR GENERALNY GRUPY VTA

Dr inż. h. c. Ulrich Kubinger jest z wykształcenia chemikiem. W 1992 roku założył VTA — jednoosobowe przedsiębiorstwo, którego celem była działalność techniczna w zakresie optymalizacji procesu oczyszczania ścieków w oparciu o samodzielnie opracowane, innowacyjne i  bezpieczne dla środowiska preparaty chemiczne.


Firma ta stała się fundamentem dzisiejszej Grupy VTA, do której oprócz VTA Austria GmbH należą spółki-córki z Niemiec, Czech i Szwajcarii, a także powiązane z nią zakłady produkcyjne i firmy przedstawicielskie w różnych krajach europejskich. Grupa VTA zatrudnia około 150 pracowników na terenie całej Europy, a także w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. 

Ulrich Kubinger, prowadząc przez wiele lat własne prace badawcze, opracował i wprowadził na rynek liczne innowacyjne produkty przeznaczone dla oczyszczalni ścieków i inżynierii środowiska. Należą do nich między innymi preparaty chemiczne bazujące na nanotechnologii (VTA Nanofloc®), jak i chroniona patentem technologia ultradźwiękowej dezintegracji osadów ściekowych GSD. Dr Kubinger jest właścicielem ponad 20 różnych europejskich patentów.

Ulrich Kubinger od lat ściśle współpracuje z najlepszymi naukowcami z branży technologii oczyszczania ścieków, zarówno z uniwersytetów całego obszaru niemieckojęzycznego, a także z Polski (Uniwersytet Zielonogórski) i Rosji. Od Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, której jest członkiem, otrzymał m.in. tytuł doktora honoris causa.  Jako ekspert z branży ochrony środowiska wieloktrotnie brał udział w pracach Parlamentu Europejskiego.

Ulrich Kubinger jest członkiem Niemieckiej Rady Ekspertów ds. Technologii Środowiskowych i Infrastruktury (DEX), której austriacki oddział mieści się w centrali firmy VTA w Rottenbach (Górna Austria), a także członkiem austriackiego i niemieckiego Stowarzyszenia Gospodarki Wodnej i Odpadów (ÖWAV oraz Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.  - DWA). Należy też do Szwajcarskiego Związku Inżynierów Sanitarnych i Ochrony Wód Lądowych (VSA).


Zarówno dorobek naukowy, jak i działalność gospodarcza Ulricha Kubingera zostały uhonorowane wieloma nagrodami i wyróżnieniami, między innymi Nagrodą Unii Paneuropejskiej  - Umweltpreis der Paneuropaischen Union, Złotą Odznaką Zasługi dla Górnej Austrii i złotym pierścieniem honorowym Gminy Rottenbach.

This website uses Cookies. Cookies are beeing used for user guidance and web analyses. Cookies help us to make this site more convenient and with a better userbility, Imprint