Vedení podniku

Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger

CEO SKUPINY VTA

Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger vystudoval chemii. V roce 1992 založil společnost VTA jako podnik s jediným majitelem, a to s cílem optimalizovat čištění odpadních vod v čisticích stanicích pomocí inovativních a zcela biokompatibilních produktů, které sám vyvinul.

Tím položil základní kámen koncernu VTA, který dnes kromě společnosti VTA Austria GmbH zahrnuje dceřiné společnosti v Německu, České republice a ve Švýcarsku a také výrobní závody v několika evropských zemích. Tento koncern s přibližně 150 zaměstnanci úspěšně působí po celé Evropě, ale také v Asii, na Blízkém východě a v severní Africe.

Díky vlastní výzkumné práci vyvinul Ulrich Kubinger v uplynulých letech řadu inovací v oblasti čištění odpadních vod a ekologických technologií, které také uvedl na trh. Patří sem například produkty na bázi nanotechnologie (VTA Nanofloc®) a patentovaná ultrazvuková dezintegrace kalů GSD. Ulrich Kubinger je držitelem více než 20 evropských patentů.

Úzce spolupracuje s předními vědci z oboru čištění odpadních vod na univerzitách v celém německy mluvícím prostoru, ale také v Rusku. Je členem Ruské akademie přírodních věd, která mu propůjčila čestný doktorát. Jako odborník se mimo jiné v Evropském parlamentu v Bruselu zúčastňoval jednání zaměřených na ekologické problémy.

Ulrich Kubinger je členem německé rady odborníků na enviromentální technologie a infrastrukturu (DEX, Deutscher Expertenrat für Umwelttechnologie und Infrastruktur e. V.), jejíž obchodní zastupitelství pro Rakousko sídlí v centrále VTA v Rottenbachu (Horní Rakousko), dále je členem Rakouského svazu pro vodu a odpady (ÖWAV, Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband), Německého sdružení pro vodní hospodářství, odpadní vody a odpad (DWA, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) a Svazu švýcarských expertů pro odpadní vody a ochranu vod (VSA, Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute).

Rozsáhlá výzkumná práce a úspěšná podnikatelská činnost Ulricha Kubingera již byly oceněny řadou vyznamenání, například Ekologickou cenou Panevropské unie, Zlatým oceněním za zásluhy od spolkové země Horní Rakousko a zlatým čestným prstenem města Rottenbachu.

This website uses Cookies. Cookies are beeing used for user guidance and web analyses. Cookies help us to make this site more convenient and with a better userbility, Imprint