Skupina VTA

Skupina VTA

VTA je zkratka výrazu „Verfahrens Technologische Abwasseraufbereitung“, což znamená „zpracování odpadních vod řízené procesním inženýrstvím“. Označuje také celosvětově úspěšnou rakouskou společnost, která svými inovativními a technicky vyspělými produkty vytváří nové standardy pro technologie v oblasti odpadních vod a životního prostředí. Hlavními prioritami společnosti jsou šetrnost k životnímu prostředí a ekonomická efektivita.

Skupina společností VTA má pobočky v Německu, České republice a Švýcarsku a zaměstnává přibližně 150 lidí, z nichž 45 pracuje v centrále v hornorakouském Rottenbachu.


Odborné znalosti a zkušenosti společnosti VTA

Odborným znalostem a zkušenostem společnosti VTA věří více než 2000 provozovatelů obecních a soukromých čističek odpadních vod po celé Evropě i mimo ni. Podporu jim poskytují vysoce kvalifikovaní specialisté společnosti VTA, jako jsou inženýři zpracování materiálů a biologové. Hlavními trhy společnosti jsou Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, země Beneluxu, Itálie, Francie a Portugalsko, ale také Polsko, Rumunsko, Řecko, Turecko, Alžírsko, Střední východ (Spojené arabské emiráty) a Jižní Korea.

Spokojení zákazníci. Po celém světě.

Poptávka po ekologických technologiích společnosti VTA přichází z celého světa, od Španělska přes Rusko a severní Afriku až po Jižní Koreu. Pokud vás naše práce zajímá, vyžádejte si seznam našich současných referenčních projektů: vta@vta.cc nebo +43 7732 4133.

This website uses Cookies. Cookies are beeing used for user guidance and web analyses. Cookies help us to make this site more convenient and with a better userbility, Imprint