Měření aktivity lipázy

S maximální přesností proti vláknitým bakteriím

Speciální produkty společnosti VTA snižují aktivitu lipázy – enzymu, který vláknité mikroorganismy potřebují k likvidaci lipofilních látek v odpadních vodách, tedy pro svůj funkční metabolismus. Tyto systémy společnosti VTA tudíž omezují růst vláknitých bakterií a jsou mimořádné vhodné pro boj s nárůstem množství kalů a pěny.

Účinnost produktu závisí na obecných podmínkách při použití. Měřením aktivity lipázy lze určit, které speciální produkty ze široké nabídky produktů společnosti VTA budou nejvíce omezovat růst vláknitých baktérií, a jsou tudíž nejvhodnější pro rychlé a jisté výsledky.
Měření aktivity lipázy prostřednictvím technologie ELF (Enzyme-Labeled Fluorescence) nabízí výhradně společnost VTA.

This website uses Cookies. Cookies are beeing used for user guidance and web analyses. Cookies help us to make this site more convenient and with a better userbility, Imprint