Měření aktivity lipázy

S maximální přesností proti vláknitým bakteriím

Speciální produkty společnosti VTA snižují aktivitu lipázy – enzymu, který vláknité mikroorganismy potřebují k likvidaci lipofilních látek v odpadních vodách, tedy pro svůj funkční metabolismus. Tyto systémy společnosti VTA tudíž omezují růst vláknitých bakterií a jsou mimořádné vhodné pro boj s nárůstem množství kalů a pěny.

Účinnost produktu závisí na obecných podmínkách při použití. Měřením aktivity lipázy lze určit, které speciální produkty ze široké nabídky produktů společnosti VTA budou nejvíce omezovat růst vláknitých baktérií, a jsou tudíž nejvhodnější pro rychlé a jisté výsledky.
Měření aktivity lipázy prostřednictvím technologie ELF (Enzyme-Labeled Fluorescence) nabízí výhradně společnost VTA.

Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser und benutzerfreundlicher zu machen. Mehr Infos hier: Imprint