Biologická analýza

Biologie umožňuje hlubší vhled

Pravidelné mikroskopické zkoumání aktivovaných kalů poskytuje možnost další kontroly funkční efektivity čističky na biologické úrovni. Z příslušného provozního stavu, výpadků, k nimž dochází, a určitých vlastností odpadní vody lze odvodit počet mikroorganismů a jejich složení. Tato metoda může rovněž odhalit například toxické účinky i několik dnů po poruše. Zkušený tým biologů společnosti VTA dokáže poskytnout přesnou diagnostiku konkrétních potíží a na základě průzkumu předložit zprávy a podrobné odborné názory.

Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser und benutzerfreundlicher zu machen. Mehr Infos hier: Imprint