Biologická analýza

Biologie umožňuje hlubší vhled

Pravidelné mikroskopické zkoumání aktivovaných kalů poskytuje možnost další kontroly funkční efektivity čističky na biologické úrovni. Z příslušného provozního stavu, výpadků, k nimž dochází, a určitých vlastností odpadní vody lze odvodit počet mikroorganismů a jejich složení. Tato metoda může rovněž odhalit například toxické účinky i několik dnů po poruše. Zkušený tým biologů společnosti VTA dokáže poskytnout přesnou diagnostiku konkrétních potíží a na základě průzkumu předložit zprávy a podrobné odborné názory.

This website uses Cookies. Cookies are beeing used for user guidance and web analyses. Cookies help us to make this site more convenient and with a better userbility, Imprint