VTA Mikroturbína

VTA Mikroturbína

Čistá, pohodlná, nízkoúdržbová: energie z bioplynu

Společnost VTA přinesla revoluci do oblasti souběžné výroby tepla a energie v čističkách odpadních vod, a to uvedením produktu MicroTurbine™.

Tato inovativní jednotka vyráběná společností Capstone otevírá zcela nové možnosti smysluplného využití bioplynu z ekonomického i ekologického hlediska.
Díky variantám 30, 65 a 200 kWel jsou turbíny vhodné pro čističky odpadních vod jakékoli velikosti. Nízké náklady na údržbu, extrémně nízké emise spalin a hluku a nízká citlivost vůči proměnlivé kvalitě plynu – to jsou argumenty, které při rozhodování hovoří jednoznačně ve prospěch mikroturbíny (ve srovnání s tepelnými elektrárnami blokového typu). Systémy jsou kompaktní, vyzkoušené a zcela spolehlivé.
Mikroturbíny lze bez jakýchkoli potíží integrovat do stávajících provozů a lze je instalovat v budovách i ve venkovních prostorách.

Základem pro vývoj mikroturbíny byla výroba turbodmychadel a letecký průmysl. Podobně jako u pomocných pohonů v letadlech se proud vyrábí pomocí rychle běžícího generátoru s permanentními magnety, který je připojen bez přechodového mechanického hnacího ústrojí. Díky bezúdržbovým vzduchovým ložiskům se zcela upouští od použití mazacích prostředků.

Spalovací vzduch vstupuje přes generátor do mikroturbíny, ochlazuje ji a v kompresoru je stlačován přibližně na 4 bary. Ve spalovací komoře se přimísí a spaluje palivo. Horké spaliny se v turbíně uvolňují, a tím pohánějí kompresor a generátor. Díky rekuperační technologii (předehřívání vzduchu horkými spalinami) je možné dosáhnout elektrické účinnosti 26 až 33 %.

Permanentní magnet se nachází přímo na hnací hřídeli turbíny, takže generátor je poháněn stejnou rychlostí otáčení jako turbína (až 96 000 otáček za minutu). Takto vyrobený vysokofrekvenční střídavý proud (1600 Hz) se ve výkonové elektronice turbíny usměrní a poté znovu přemění na střídavý (50 Hz / 400 V). K tomu není zapotřebí žádná zvláštní regulace frekvence, požadovanou hodnotu poskytuje síť. Tak je zajištěno, že turbína běží stále synchronně se sítí.

nízké náklady na údržbu a žádný provozní materiál

dlouhá životnost a vysoká dostupnost (servisní interval: 8000 hodin provozu)

extrémně nízká úroveň emisí a vhodnost pro bioplyn s nízkým obsahem metanu

elektronické zařízení bez nutnosti použití externí synchronizační jednotky

možnost provozu v izolaci

kapacita částečného zatížení 0 až 100 %

žádné vibrace (zvuk šířený pevnou hmotou, budovy)

odpadové plyny lze díky teplotám cca 300 °C využívat k vytváření energie a tepla
(nebo chlazení)

používat lze různá paliva (kalový plyn, bioplyn, zemní plyn, zkapalněný plyn, topnou naftu, letecký petrolej)

Oblasti použití pro mikroturbínu VTA zahrnují spojení tepelného a elektrárenského provozu pro výrobu elektrické energie a tepla a připojení absorpčního chladicí zařízení.

Obsah methanu musí být 30 až 100 %.

Díky technologii rekuperace je možné dosáhnout elektrické účinnosti 26 až 33 %.

Mikroturbína se při spuštění rozbíhá pomocí proudu ze sítě, přitom se automaticky synchronizuje a při provozu dodává do sítě stejný proud, jaký je v síti.

Mikroturbíny Capstone vyrábí střídavý trojfázový proud s napětím 400 V a frekvencí 50 Hz.

Mikroturbína může díky různým opatřením pro přestavbu sloužit jako nouzový agregát.

U mikroturbíny se počítá s intervalem údržby 8 000 provozních hodin, resp. 1x ročně (u kompresorové jednotky po každých 4 000 provozních hodinách).

Mikroturbínu je možné bez problémů instalovat na volném prostranství.

Die Emissionen der MicroTurbine sind extrem gering, da sie -im Gegensatz zu Industriegasturbinen - mit höheren Luftüberschüssen (Lambda 6-8) und relativ geringem Brennkammerdruck betrieben wird. Das senkt die die Brennkammertemperaturen (800-900 °C) und bewirkt somit geringe NOx-Emissionen (<10 ppm bezogen auf 15 % O2), die mit keiner vergleichbaren Technologie erreicht werden.
This website uses Cookies. Cookies are beeing used for user guidance and web analyses. Cookies help us to make this site more convenient and with a better userbility, Imprint