VTA GSD

Ultrazvukový rozklad odpadových kalů (GSD)

Méně kalů. Více plynu. Dokonalý výsledek.

Minimální náklady – optimální produkce bioplynu

Rozklad – tedy drcení odpadových kalů – má velký potenciál při snižování nákladů a zvyšování efektivity čističek odpadních vod.
Mezinárodní studie ukazují, že 50 % všech výroben bioplynu pracuje hůře, než by bylo optimální, a dosahuje slabých výsledků. Spolehlivý a rychlý způsob, jakým to změnit, představuje použití ultrazvukového protiproudého procesu rozkladu (GSD), který byl vyvinut a patentován společností VTA Technologie GmbH.
Proces GSD společnosti VTA zahrnuje rozbíjení zahuštěných kalů protékajících rozkladovými reaktory pomocí ultrazvukových oscilátorů.

Animované video VTA GSD

Nízká míra opotřebení – prvky ultrazvukových oscilátorů mají praktickou životnost více než 5 let (více než 45 000 hodin provozu)

Vysoká flexibilita při provozu čističky s volně konfigurovatelnými stupni asimilace

Nízká spotřeba energie – vysoký stupeň asimilace s nízkou spotřebou energie

Bezproblémový provoz bez zanášení – nejmenší otvor pro příčný průtok DN 80

Bez nutnosti předběžného zpracování kalů – na rozdíl od běžných postupů, které často vyžadují nákladný a energeticky náročný krok předběžného zpracování (macerátor!)

Nezávislý provoz bez přetlaku umožňuje snadnou integraci téměř v každé čističce odpadních vod

Prověřená technologie – společnost VTA používá komponenty výhradně od známých výrobců s bohatými zkušenostmi s provozem čističek odpadních vod

Bezúdržbový provoz s výjimkou běžné vizuální kontroly

Moderní ovládání – SPS, dotyková obrazovka a vzdálený servis


Tento proces zahrnuje rozklad zahuštěných nadbytečných aktivovaných kalů, jež jsou předávány do dezintegračního reaktoru pomocí ultrazvukových oscilátorů. Účinek je následující:

Zvýšení stupně organického vyhnívání až o 25 %

Zvýšení množství vznikajícího kalového plynu až o 30 %

Zvýšení výroby elektrické energie až o 30 %

Snížení množství vznikajícího kalu po vyčeření a s tím spojených nákladů na likvidaci odpadu až o 20 %

Snížení spotřeby pomocných odvodňovacích prostředků (polymerů) až o 30 %

Bez pěnění vyhnívacích nádrží

Trvalá zlepšení v biologickém provozu čističky (plovoucí/zbytnělý kal, sedimentace aktivovaného kalu atd.) likvidací, resp. rozkladem vláknitých bakterií

Stabilnější proces vyhnívání, zkrácení doby vyhnívání

Zařízením VTA GSD je možné snadno dovybavit téměř každý proces vyhnívání.

Pro reaktor/čerpadlo a spínací skříň je potřeba cca 5 m² / 100 000 EO. Požadována je výška místnosti > 2,80 m.

Pokusy s předváděcím zařízením se skutečným kalem slouží ke konkrétnímu stanovení optimalizačního potenciálu a pro optimální dimenzování zařízení VTA GSD.

Metodou GSD je možné zpracovat téměř každý kal. Ideální je obsah pevných látek 3–8 %. Použité množství polymeru při strojovém zahuštění není pro metodu GSD relevantní.

Metoda GSD umožňuje používat čisticí ultrazvuk 25 kHz. Díky dlouhodobému ozvučení už není nutné používat pro svařování ultrazvuk 20 kHz. Výsledkem je až desetkrát delší životnost prvků oscilátoru.

Dodací lhůta pro zařízení VTA GSD je asi tři měsíce, protože každé zařízení VTA GSD se vyrábí pro konkrétní čističku.

Doba odpisování zařízení VTA GSD je podle zkušeností dva až šest let.

Společnost VTA nabízí všem zákazníkům servisní smlouvu.

This website uses Cookies. Cookies are beeing used for user guidance and web analyses. Cookies help us to make this site more convenient and with a better userbility, Imprint