VTA Nanofloc®

VTA Nanofloc®: rychlý, výkonný a cenově příznivý.

Lekce od přírody

VTA Nanofloc

Nanofloc® je špičkový produkt společnosti VTA založený na nejnovějších výzkumech v oblasti nanotechnologií.

Díky rychlému účinku a bezkonkurenční síle průniku má produkt VTA Nanofloc® obrovský náskok před všemi stávajícími srážedly na trhu.
Integrované nanočástice oxidů kovů jsou vázány na speciální organické nosiče náboje a spouštějí v čističce odpadních vod požadované chemické reakce neuvěřitelně rychle.
Kromě toho, že produkt Nanofloc účinkuje velice rychle, navíc stačí používat velmi malé dávky, takže je jeho použití finančně výhodné.

Nanotechnologie je relativně mladou oblastí výzkumu a ještě dlouho bude trvat, než vědecká komunita plně prozkoumá a popíše všechny její možnosti. Skeptici se obávají nebezpečí používání nanočástic, a to především těch, které se nacházejí v jídle nebo které existují ve volné podobě (jako nanoprach).

Vědci se však shodují, že nanočástice jsou pro člověka i pro životní prostředí neškodné, jsou-li navázány na nosiče. Dokonce i nanočástice integrované v produktu VTA Nanofloc jsou trvale zasazeny do matice speciálních organických nosičů náboje, aby se jejich účinek v systémech pro zpracování odpadních vod zrychlil nebo zesílil.

Stejně jako všechny ostatní vyvíjené produkty VTA byl i produkt VTA Nanofloc podroben rozsáhlým technickým zkouškám, než byl nasazen pro praktické použití, aby se vyloučily veškeré nepříznivé účinky.
Nezávislá výzkumná a environmentální laboratoř provedla několik sérií testů produktu. Výsledek: Produkt VTA Nanofloc nemá žádný nepříznivý vliv na účinnost rozkladu působením mikroorganismů.

Svět v nanoměřítku

Nanotechnologie se zabývají výzkumem a přeměnou látek a systémů, jejichž jednotlivé atomy nejsou větší než 100 nanometrů.

Nanometr (nm) je milióntina milimetru. V kusu železa nanometr téměř odpovídá délce čtyř sousedících atomů. Velikost kožní buňky je přibližně 10 000 nm, velikost viru je 100 nm, velikost nanotrubice je 1 až 50 nm.

Nanočástice

Nanočástice jsou skupiny několika až tisíců atomů nebo molekul. Mají speciální chemické a fyzikální vlastnosti, které se zásadně liší od vlastností pevných látek či větších částic. Důležitější však je, že s jinými látkami reagují bouřlivěji, a mohou tudíž těmto látkám propůjčovat speciální vlastnosti.

Rychlé. Výkonné. A cenově příznivé.

Špičkový produkt společnosti VTA Nanofloc, který je založen na nejnovějších výzkumech v oblasti nanotechnologií, otevírá nové obzory technologie zpracování odpadních vod. Díky rychlému účinku a bezkonkurenční síle průniku má produkt Nanofloc obrovský náskok před všemi stávajícími srážedly na trhu. Integrované nanočástice oxidů kovů jsou vázány na speciální organické nosiče náboje a spouštějí v čističce odpadních vod výkonné chemické reakce podle potřeby. Díky tomu se například mohou vlastnosti aktivovaných kalů ihned projevit a lze je účinně vylepšovat.

Produkt Nanofloc účinkuje velice rychle, a navíc stačí používat velmi malé dávky, takže je jeho použití finančně výhodné.

Použití nanočástic

Praktické použití nanočástic se zdá být téměř neomezené – ať už se jedná o medicínu, optiku, počítačové technologie, průmysl nebo potravinářství.

Dnes se nanotechnologie využívají v nepřeberném množství produktů. Nanočástice v opalovacích krémech chrání před škodlivým ultrafialovým zářením; lak automobilů je díky nim odolný vůči poškrábání a špína z textilií jednoduše opadá.

Vyhlídky výzkumu nanotrubic jsou velmi nadějné. Nanotrubice jsou vyrobeny z čistého uhlíku a mají průměr jen 1 až 50 nm. V závislosti na struktuře mohou například neobyčejně dobře vést elektrický proud nebo teplo a jejich pevnost v tahu je 20krát vyšší než u oceli, přičemž jsou stále tvárné. V budoucnu mohou hrát důležitou roli jako stavební prvky pro nanotranzistory, katalyzátory a systémy biočipů.

Beton je nejstarším známým základním nanomateriálem, ačkoli se až dlouho po jeho prvním použití zjistilo, že na jeho pevnosti se podílí krystalická struktura o velikosti pouhých několika nanometrů.

Fällmittel

Stručně a jednoduše: Výhody produktu VTA Nanofloc

Produkt VTA-Nanofloc...
• způsobuje extrémně stabilní flokulaci v rekordním čase
• viditelně zlepšuje vlastnosti tvorby kalů, a to ihned a s dlouhodobými účinky
• zajišťuje stabilní provoz čističky díky nízkému indexu kalů a vysoké rychlosti sedimentace
• efektivně kontroluje plovoucí kaly
• brání driftování kalů v případě přetížení hydraulického systému
• spolehlivě váže velmi jemné vločky a pevné látky v suspenzích v jednotce dodatečného čištění
• zřetelně zlepšuje výsledek zahušťování a odvodňování kalů

This website uses Cookies. Cookies are beeing used for user guidance and web analyses. Cookies help us to make this site more convenient and with a better userbility, Imprint