VTA Biolizer®

VTA BIOLIZER®

Inovační syntéza poslední generace

Snižuje náklady na energii provzdušňování až o 30 %

PRO ROVNOVÁHU V BIOLOGII
VTA Biolizer® zvyšuje styčnou plochu kyslíku v biologii, vytváří podmínky pro vyváženější průběh a lepší vlastnosti bublin. Zlepšuje také oxidační vlastnosti.
VTA BIOLIZER® NESLIBUJE – FUNGUJE
VTA Biolizer® štěpí emulgované tuky a oleje v odpadní vodě. Navíc se zlepšuje sedimentace a zahušťování kalu. VTA Biolizer® zajišťuje ve výsledku vyšší provozní spolehlivost zařízení.
VTA BIOLIZER® – PRO VÍCE ENERGIE
Produkt nabízí cílenou realizaci optimalizačních technologických opatření. Zvyšuje organický rozklad a nitrifikaci. Výsledkem je vyšší efektivita organicky vysoce zatěžovaných zařízení. Náklady na energii provzdušňování mohou klesnout až o 30 %.

ŘEŠÍ PROBLÉMY A PŘINÁŠÍ KLID DO SYSTÉMU

VTA Biolizer® je synteticky vyráběný, vysoce výkonný produkt z výzkumného a vývojového oddělení skupiny VTA. Je výsledkem po desetiletí získávaných zkušeností v tisícovkách čistíren odpadních vod po celém světě. Zhotoven odborníky pro odborníky, řeší problémy a vytváří rovnováhu v biologii. Výkonný produkt zvyšuje provozní spolehlivost, zajišťuje hladký průběh procesů a přináší klid do systému.

OD ODBORNÍKŮ PRO ODBORNÍKY

Ve VTA Biolizer® je kompetence a know-how skupiny VTA. Stejně jako všechny samostatně vyvinuté systémové produkty  VTA vznikl v laboratořích centrály společnosti v Horních Rakousech i tento synteticky vyrobený, vysoce výkonný produkt VTA Biolizer®. Od svého založení v roce 1992 stanovuje společnost VTA nová inovativní pravidla v oblasti technologií a techniky v oblasti čištění odpadních vod, což jí přineslo celosvětový úspěch. Mezi četná špičková řešení společnosti VTA patří osvědčené systémové produkty pro optimalizaci provozu čistíren odpadních vod, technologické inovace a individuální investiční výstavba. Tato řešení jsou realizována prostřednictvím stálého výzkumu a vývoje společnosti VTA a ve spolupráci s odborným akademickým světem univerzit.

Zvýšení styčné plochy kyslíku v biologii čistírny odpadních vod. 

Rovnováha v průběhu tvorby bublin.

Zlepšení oxidačních vlastností.

VTA Biolizer® – štěpení emulgovaných tuků a olejů v odpadní vodě.

Zlepšení sedimentace a zahušťování kalu.

Zvýšení provozní spolehlivosti zařízení.

VTA Biolizer® – pro cílenou realizaci optimalizačních technologických opatření.

Zvýšení organického rozkladu a nitrifikace – pro vyšší efektivitu organicky vysoce zatěžovaných zařízení.

Úspora nákladů na energii provzdušňování až o 30 procent.

VTA Biolizer® ke stažení

This website uses Cookies. Cookies are beeing used for user guidance and web analyses. Cookies help us to make this site more convenient and with a better userbility, Imprint