Optimalizované možnosti čištění

Pro aktivované kaly v nejlepší formě

Kläranlage

Zvyšte výkonnost čištění!

Provozovatelé čističek odpadních vod sledují hromadění kalů a pěny s obavami, protože tak dochází k přetékání kalů, ke snižování výkonu při čištění a ke zvyšování nákladů.
Systémy produktů společnosti VTA, jako jsou vyzkoušené a neustále vylepšované série biokatalyzátorů, poskytují trvalá řešení pro boj s těmito problémy a pro zabránění jejich vzniku. Tyto produkty deaktivují nežádoucí vlastnosti nadměrného množství vláknitých bakterií (například slabou schopnost sedimentace kalů), aniž by se snižovaly jejich vlastnosti užitečné při čištění. Tím se zvyšuje rychlost sedimentace a snižuje se objemový index kalů.
Spektrum produktů společnosti VTA zahrnuje i systémy produktů pro zlepšování rozkladu tuků. Produkty společnosti VTA zajišťují, aby čističky odpadních vod neustále pracovaly co nejefektivněji a s co nejnižšími náklady.
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser und benutzerfreundlicher zu machen. Mehr Infos hier: Imprint