Úprava kalů

Účinné odvodňování snižuje náklady

Polymere

Společnost VTA nabízí široké spektrum pevných i kapalných polymerových produktů.

Flokulační činidla optimalizují odvodňování a zahušťování kalů z odpadních vod jako přípravu na následné použití nebo likvidaci.
Účinkem organických nosičů náboje způsobují tyto kationtové, aniontové či neiontové produkty, že se částice kalů seskupují do shluků a obsaženou vodu lze efektivně oddělit. Výsledkem je vyšší obsah sušiny a výrazně nižší náklady na likvidaci.
Výkonné systémy pro dávkování a rozpouštění od společnosti Eurodos jsou nejlepší volbou pro přípravu a použití polymerových roztoků.
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser und benutzerfreundlicher zu machen. Mehr Infos hier: Imprint